Leden 2017

To bude na světě krásně...

26. ledna 2017 v 12:59 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
...až své problémy přestaneme
svádět na karmu ve svém jméně
To bude na světě krásně.

...až zjistíme, že za náš život ubohý
naši rodiče nikdy nemohli
To bude na světě krásně.

...až si vše omlouvat nebudem
tím, že "takový prostě jsem"
To bude na světě krásně.

...až ve svém životě nejistém
přestanem zlo svádět na systém
To bude na světě krásně.

...až naši zášť a jedovatost
nebudem svádět na minulost
To bude na světě krásně.

...až naši hloupou předpojatost
nebudem svádět na zkušenost
To bude na světě krásně.

...až dojde nám, že osud nemůže
za to, že jsme jak tělo bez duše
To bude na světě krásně.

...až zjistíme, že za naše činy
nejsou zodpovědní jiní
To bude na světě krásně,

to bude na světě krásně.

Tacet praesidium

23. ledna 2017 v 16:16 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Bránu tímto otevírám
Dávám průchod ochraně
Sebejistě, a přec vím to
Balancuji na hraně

Šelma se už strachy třese
V té nebeské věčné radě
To když Věčník ukáže se
Drží vesmír pohromadě

A na mostě mezi světy
čeká osm tvorů světla
čeká Osm Nebes na smrt
Blíží se armáda vzteklá

Leč lev, jehož vyvolali
Jen v podobě světla shluků
Velký jako palác, hora
Podal zlu laskavě ruku

Sedm Pekel i armáda
Zaleknuvší se prchá pryč
Osm Nebes odhalilo
Že ke Lví bráně mají klíč

A pak šelmu uvěznili
V očistci, kde je omezen
Jeho tělo spoutali mu
Svázali zvláštním řetězem

Dunění těžkých okovů
Dál z očistce se rozléhá
To jen lítá šelma v nářcích
Vlastním stínům podléhá

Až dosáhne šelma toho
K čemu byla předurčena
Uložím vám klíčem z knihy
Tu vzpomínku do temena

Nebesa se vrací k Peklu
Tak se světlo vrací k nám
A než přijde ten správný čas
Tímto portál zavírám.

~~~~~~~~~~~~
Fiat volúntas tua,
sicut in cælo et in terra.

Cestovatel časem

22. ledna 2017 v 12:16 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Doplňující báseň k mé ilustraci (viz níže)
________________________
Cestovatel
Mezi časy
Za spirálou
Předků hlasy

V objetí je
S kolem času
Do nebe zná
Skrytou trasu

Stoupá výše
Těžknou křídla
Energie
Tady zřídla

Dobře však ví
Kudy letí
Zmapoval si
Mezisvětí

~
~

Skryto za keřem

20. ledna 2017 v 10:26 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Za šípkovým keřem
Trní sevřené v pěsti
Nedýchám, nehřeším
Nemyslím na neřesti

Proč se tak moc snažíš
Pravdu mi nalhávat
Jen jednu věc nelze:
Bohyni spoutávat

Jako keř uvadám
Slunce mě spaluje
Konec mým zásadám
Za šípkem dobře je

Dlaně mi krvácí
Leč tím víc Tě svírám
Za šípkovým keřem
Znova neumírám

Obsypu si šípky
Své tělo, celé nahé
Snad přičichneš si rád
Až ze mě nic nezůstane...

Vášeň

17. ledna 2017 v 22:02 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Vášeň, to je
druhé jméno
Tebe, moje
milá ženo

Srdce mé si
nahlas buší
touhou, vášní
co mám v duši

Počkej na mě
chci Tě, vždyť víš
v ranní rose
když se třpytíš

Zatajuje
se mi dech
odletíme
na křídlech

Přichází to

17. ledna 2017 v 13:38 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
V tichu hledám
co je skryto
i ta Luna
dobře ví to..
Něco se prý
stane v březnu
snad to i já
dobře vezmu

To přijde k nám
světlo nové.
Copak je lež
co je pravé?
Možná tušíš
možná nevíš
možná pravdu
neobjevíš..

I ten, co prý
nepozná nic
najednou prý
dokáže víc
Bude jiný
bude čilý
Všechny nás to
zbaví viny...

Na Konci aneb Těsně před Začátkem

16. ledna 2017 v 12:39 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Luna zpívá závěr dne
Hudba hvězdná ticho tne
Až zas přijde cyklu konec
Kdo je oběť a kdo lovec
Už nebude podstatné...

Až se spustí lavina
Každý bude hrdina
Lovec bude pokušitel
Slunce noční narušitel
Oběť bude nevinná...
~

Dar od Sfingy

15. ledna 2017 v 15:39 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Sfinga podává svou tlapu
V ní ukrytá truhla smrti
Z té seberu tajnou mapu

A hned někoho mám v zádech
Něco mě odkudsi drtí...

Nedám se a hodlám střežit
To, co sfinga darovala
Není to jen o tom "přežít"

Je tam víc a přesto nic
Aspoň tak to povídala...

Kudy k pravdě a spáse

11. ledna 2017 v 12:45 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Na ostří nože
Jsme snad jen prach a dým?
Voláme: Bože..
Že Tys nás opustil?

V kráse, v tichu hledám Tě
V mé blízkosti i dálce
V nekonkrétní konstantě
V míru i v naší válce

Můry na útěk se daly
Úlisně a se smíchem
Něco tajně uschovaly
I se svatým kalichem

Kdesi v hrudi zámek zlatý
Každý někde má svůj klíč
Než odemkneš západ pátý
Stopy můr už budou pryč
~

Chaos

10. ledna 2017 v 15:00 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
V srdci chaos
V hlavě mraky
Venku bouře
Tady taky

Mám tolik síly
A nemám s ní kam..
Barvy se slily
Sebe se zříkám

Bez Tebe v těle
Život nesnesu
A můj močák
Je zas v poklesu

A možná bude
Už navždy hnůj
To mám za to
Že je Tvůj

Vůně v krvi

10. ledna 2017 v 14:59 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Voníš mi...
Kéž bych Ti taky mohla vonět
Vědět to, a být pro Tebe svět
Chybíš mi

Chci být svět
Chci být krev v Tvých žilách
Udělat vše, co je v mých silách
Chci být krev

Něco si odpírám
A tak krvácím a nahlas úpím
K čemu být krví, když nejsi upír
Už zase umírám

Krucifix

8. ledna 2017 v 9:13 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
K Tobě mířím krokem svižným
Nevysvětlím nic svým bližním
Čekáš na mě? Máš mě dost?
Jsem jako svět, jsem jen most
Když mi dáváš za pravdu
Proč si na mě stavíš dům?

Žíznivá se plazím k Tobě
Než Tě najdu, skončím v hrobě
Spal mě tím svým plamenem
Hoď si po mně kamenem
Když jsi ten můj jediný
Když vím, že jsi bez viny

Spojena se Zemí

7. ledna 2017 v 20:24 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Vrůstám do Země
Nohama prve
Lůnem k rudé hlíně
Bříškem ke stromům

Prosím, nechte mě
Jsem zemské krve
S rudou růží v klíně
S hlavou k oblakům...

Achamoth

4. ledna 2017 v 13:33 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Tvoříš,
protože chceš.
Z hrůzy,
z chaosu věž.

Klaním se
moudrosti věků.
Bez přetvářek,
beze vzteku..

Pod chapadly
dusot kopyt.
Tisíc jezdců
chce nás zabít

Pod pláštěm nic.
A z oblačných měst,
z dálky řev lvic,
tak duní srdce hvězd..

Slyším vás, cítím vás
Podejte ruku..
Začíná stvoření
Z ticha i hluku..

Z dobra i temnoty
Z lásky a míru
Stvoř nám i životy
Stvoř nám i sílu