Březen 2017

Zvěstování

27. března 2017 v 18:27 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Neporazitelná

Na trůně sedící
V bráně věčného ticha
Barvami hýřící

Nesmrtelná

Dosáhla mistrovství
Bohyně všeho v každém z nás
Ve vzdušném království

Sebejistá

V genech každého z nás
Anděl, lev, orlice, zlatý klíč
Ozývá se v pravý čas

Přenádherná

Matka, dcera ze všech lůn
Matka národů, co vše spojuje
Usedá teď na náš trůn

Slyšíš ji? Přišla se Sluncem

S klíčem a knihou v klíně
S dvouocasým lvem, který právě povýšil
Učí nás své medicíně

Vidím ji

Jak ladně se nese
Jak usmívá se a vítá každého, kdo přichází
Přes most jej přenese

Nezapomeň, že je tichá

Teď už utrpení není o nic víc reálné
Než něžné vílí kroky
Jen dávej pozor
Na falešné proroky

Píseň dračí matky

23. března 2017 v 13:14 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Sestry mé a bratři hrdí
Setkáte se se svou smrtí
Možná již dnes se svým drakem
Nebudete pod útlakem

Vzlétněte až nad oblaka
Je to cesta křivolaká
Věřte však v tu sílu dračí
Oheň nás už nezmrzačí

Bratři a sestry odboje
Leťte výš, vzhůru do boje
Tohle vám chci navždy zpívat
Synům ohně: vivat, vivat!

Zastřená

13. března 2017 v 12:29 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Na chvíli jen protoč oči...
Jak znělo to proroctví?
Budeš klečet v osamění
Brečet v poutech otroctví

Dostaneš se s pravdou tam
Kam dostane se lhář
A na trůnu mezi světy
Nastavíš druhou tvář

Vystup z řady, Ty, kdož tvrdíš
Že vědět je tak skvělé
Vrať se znova až budeš mít
Dvě duše v jednom těle

"Trochu jiná inkarnace"
Pokřivený čas
Chodí mezi námi, avšak
Není jedním z nás

Haiku Alenka

13. března 2017 v 10:54 | ~ KhaliaArt |  Výkřiky do tmy
Má černá luno
Přijď za mnou za zrcadlo
Je mi tu smutno

Zrcadlo s krví
Střepy z Tvé temné duše
Nejsi tu první

Má černá lilith
Nevím jak opustit Tě
Musíš mě zabít

Ty...

10. března 2017 v 10:54 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Kníže lesa, jelen míru
Tělem duší ochránce
Paroží až do vesmíru
Odpovědi v hádance

Spjatý s nebem tím, že zde je
Divné, zvláštní, nechápu..
Každá Tvá část fascinuje
I nejednu Plejádu

Vlčí anděl s křídly něhy
V očích jiskra, divokost
Voda mezi dvěma břehy
Tak vnímám Tvou nebeskost

Druhá strana mince

2. března 2017 v 18:56 | ~ KhaliaArt |  Poetický klid
Moudrost všech věků,
slzy štěstí, záchvat vzteku,
dítě v peřince

Šeptání v touze...
Všechno, co vidíš, je pouze
špička ledovce.

Krádež dětských let,
krádeže ženství, uschlý květ;
Kam se povznésti?

To kruté ticho,
zmatek a napjaté břicho
v tiché bolesti

Jen sebelítost,
promarněná příležitost,
dát přednost klamu

Mlč, když nevidíš,
když nechápeš, že mince má
i druhou stranu